AUTONOMY

PROGRAM AUTONOMY - pomoc zákazníkům se sníženou pohybovou schopností

Fiat vychází vstříc také zákazníkům, kteří nemohou bez problémů řídit běžný typ automobilu. Jejich snížená pohybová schopnost není při volbě značky Fiat překážkou, která by jim bránila ve svobodném cestování.

Svůj vztah k těmto zákazníkům vyjadřuje Fiat cenovým zvýhodněním při nákupu vozu. Samotná jízda je usnadněna montáží schváleného typu ručního ovládání vozu a na přání také jeho speciální individuální úpravou. Veškeré úpravy jsou homologovány pro daný typ vozu.

V rámci programu Autonomy Fiat nabízí:

  • cenové zvýhodnění při koupi vozu
  • montáž ručního ovládání
  • možnost individuální úpravy vozu