FIAT Assistance

FIAT Assistance - cestování bez rizika

FIAT Assistance je asistenční služba, kterou poskytuje naše společnost bezplatně dva roky na nová vozidla Fiat, zakoupená pouze u autorizovaných prodejců. Tato služba může být dále prodloužena.

Služba je k dispozici téměř po celé Evropě 24 hodiny denně včetně svátků a víkendů. V případě poruchy, nehody nebo krádeže se obraťte na toto telefonní číslo: 800 161 219

Co pro Vás bezplatně zajistí asistenční služba FIAT Assistance?

 1. Odtah z místa nehody do servisu
 2. Přenocování v hotelu (v ČR a SR do 2 tis. Kč na oprávněného, v cizině do 15 tis. Kč/noc)
 3. Návrat do místa bydliště, nebo pokračování v cestě
 4. Návrat pro opravené vozidlo
 5. Pronájem vozu po dobu opravy
 6. Zaslání náhradních dílů do místa servisu
 7. Náklady spojené s ponecháním vozidla v zahraničí (úhrada celních poplatků)

Pakliže si vybere služby 3. a 5., pak služby 2. a 4. již nejsou možné a vzájemně se vylučují.


Asistenční služba může být poskytnuta při dodržení následujících podmínek:

 • k nehodě, poruše či krádeži došlo dále, než 30 km od místa bydliště registrovaného majitele vozu
 • nehoda/porucha, krádež byla neprodleně nahlášena na servisní telefon
 • registrovaný majitel vozu dodržoval veškeré garanční prohlídky, údržbu doporučenou výrobcem, kontroly
 • krádež musí být nahlášena policii


Nárok na poskytnutí asistenční služby zaniká, pokud:

 • byla provedena nesprávná instalace doplňků, při nedostatku pohonných hmot, pokud došlo k propíchnutí pneumatik nebo ztrátě klíčů
 • nehoda nebo zranění bylo způsobeno úmyslným nedodržováním zákonů země, ve které oprávněný cestuje
 • nastaly abnormální atmosférické podmínky
 • při válečném stavu, revoluci
 • došlo k výbuchu, toxickému působení látek, vůz poškodily tlakové vlny nadzvukových letadel
 • ke škodě došlo při trestné činnosti, na které se oprávněný podílel
 • nehoda/krádež byla nahlášena dodatečně


Tyto služby nejsou poskytovány vozidlům přestavěným na sanitky, požární vozy, policejní vozy a vozidla ozbrojených sil. Pro vozidla taxislužby a autopůjčoven platí pouze služby odtahu.

Asistenční služby jsou poskytovány oprávněným osobám v těchto zemích:

Andora, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Jugoslávie (nástupnické státy), Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko (evropská část), Velká Británie.